Forside


GENERALFORSAMLING

 

Vinding KFUM Idræt afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 28. september kl. 19.30
i Sørvad Kultur- & Idrætscenter
 

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget.
  5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter.
  6. Nedsættelse af evt. udvalg.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Behandling af evt. indkomne forslag.
  9. Eventuelt
 
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
 
Med sportslig hilsen

Forretningsudvalget

v/formand Niels Thusholt, tlf. 9743 8366
 

 
Tak for opbakning til kampen mellem TTH Holstebro kontra Skive fh.

Det blev en varm aften i hallen cheeky og kampen var tæt. Efter ordinær spilletid var stillingen 24-24, så der var brug for straffekast for at finde en vinder. Skive var skarpest fra 7 meter pletten og vandt med 2 mål.

 

Håndboldskole 2016

Frank Madsen coacher de kommende stjerner

Vinding KFUM | Løgagervej 10 | 7550 Sørvad | Tlf.: 97438366 | CVR.: 29457247